Jak sprawdzić typ zmiennej w PHP

Aby sprawdzić typ zmiennej w PHP, można skorzystać z funkcji gettype(). Funkcja ta zwraca nazwę typu zmiennej w postaci łańcucha znaków. Poniżej przedstawiam przykłady użycia tej funkcji: 1. Sprawdzenie typu zmiennej liczbowej: $number = 123; $type = gettype($number); echo $type; // integer 2. Sprawdzenie typu zmiennej łańcuchowej: $string = „Hello, world!”; $type = gettype($string); echo […]