Jak sprawdzić typ zmiennej w PHP

Aby sprawdzić typ zmiennej w PHP, można skorzystać z funkcji gettype(). Funkcja ta zwraca nazwę typu zmiennej w postaci łańcucha znaków. Poniżej przedstawiam przykłady użycia tej funkcji:

1. Sprawdzenie typu zmiennej liczbowej:

$number = 123;
$type = gettype($number);
echo $type; // integer

2. Sprawdzenie typu zmiennej łańcuchowej:

$string = "Hello, world!";
$type = gettype($string);
echo $type; // string

3. Sprawdzenie typu zmiennej tablicowej:

$array = array(1, 2, 3);
$type = gettype($array);
echo $type; // array

Funkcja gettype() pozwala na sprawdzenie typu zmiennej niezależnie od tego, czy jest to zmienna prostego typu, czy złożonego typu, takiego jak tablica. Funkcja ta jest przydatna w przypadku, gdy konieczne jest wykonanie operacji na zmiennej w zależności od jej typu.