Jak połączyć się z bazą danych w PHP

Aby połączyć się z bazą danych w PHP, należy skorzystać z interfejsu PDO (PHP Data Objects) lub interfejsu mysqli. Oba interfejsy umożliwiają połączenie z bazą danych, wykonanie zapytań oraz przetworzenie wyników. Poniżej przedstawiam przykłady połączenia z bazą danych za pomocą obu interfejsów: 1. Połączenie z bazą danych za pomocą interfejsu PDO: // Dane do połączenia […]

Jak sprawdzić typ zmiennej w PHP

Aby sprawdzić typ zmiennej w PHP, można skorzystać z funkcji gettype(). Funkcja ta zwraca nazwę typu zmiennej w postaci łańcucha znaków. Poniżej przedstawiam przykłady użycia tej funkcji: 1. Sprawdzenie typu zmiennej liczbowej: $number = 123; $type = gettype($number); echo $type; // integer 2. Sprawdzenie typu zmiennej łańcuchowej: $string = „Hello, world!”; $type = gettype($string); echo […]

Jak zmienić format liczby w PHP

Aby zmienić format liczby w PHP, można skorzystać z funkcji number_format(). Funkcja ta pozwala na sformatowanie liczby z uwzględnieniem separatora tysięcy, separatora dziesiętnego oraz liczby miejsc dziesiętnych. Poniżej przedstawiam przykłady użycia tej funkcji: 1. Sformatowanie liczby do dwóch miejsc dziesiętnych: $number = 1234.5678; $formatted_number = number_format($number, 2); echo $formatted_number; // 1,234.57 2. Sformatowanie liczby z […]