Jak wyświetlić aktualny rok za pomocą PHP?

Aby wyświetlić aktualny rok za pomocą PHP, możesz użyć następującego kodu:

echo date("Y");

Ta linijka kodu wykorzystuje funkcję date z PHP, która formatuje lokalną datę/czas. Argument „Y” powoduje, że funkcja zwraca pełny rok czterocyfrowy. Gdy ten kod jest wykonany na serwerze, wyświetli on aktualny rok według ustawień serwera.