Jak połączyć się z bazą danych w PHP

Aby połączyć się z bazą danych w PHP, należy skorzystać z interfejsu PDO (PHP Data Objects) lub interfejsu mysqli. Oba interfejsy umożliwiają połączenie z bazą danych, wykonanie zapytań oraz przetworzenie wyników. Poniżej przedstawiam przykłady połączenia z bazą danych za pomocą obu interfejsów: 1. Połączenie z bazą danych za pomocą interfejsu PDO: // Dane do połączenia […]